La 65a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo

Al la Japanlingva versio

Dato: la 3a (sab.) - 4a (dim.) de junio, 2017

Kongresejo: La halo de Universitato-Oosaka [Oosaka Daigaku Kaikan]

Kongresa Temo:Esperanto en solidareco de mond-civitanoj 

Organizas: Toyonaka Esperanto-Grupo, Esperanto-Rondo en IKEDA kaj

Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj

 

Programo de la 3a (sab.) de junio

10:00 Antaŭkongreso
12:00 Akceptado
13:00 Fakaj Kunsidoj (A),

Enkonduka Kurso

Konversacia Klaso de Esperanto

14:00 Publikaj Programeroj

Komika rakonto de Katsura Fukuten (blindulo)
Koruso miksita de la Univ. Oosaka
Prelego de Hori Jasuo (eseisto)

16:30 Inaŭguro
17:00 Gaja Vespero
18:00 Bankedo

Programo de la 4a (dim.) de junio

9:00 Akceptado,

Fakaj Kunsidoj (B),

UK-Karavano

10:30 Fakaj Kunsidoj (C)
12:00 Tagmanĝo
13:00 Esperanta Prelego,

Fakaj Kunsidoj (D),

Klaso por ekzerciĝi en ofte uzataj prepozicioj

14:30 Prelego de Tanaka Kazuki "Nova Movado en Bangkoko",

Fakaj Kunsidoj (E)

16:00 Fermo

Kotizoj (japanaj enoj)

・(1) aliĝo ĝis la fino de marto 3,500
・(2) aliĝo ĝis la fino de aprilo 4,000
・(3) aliĝo post la fino de aprilo 4,500
・(4) novulo malpli ol unujara
sperto 2,000
・(5) malpli ol 35-jaraĝa 1,000
・(6) malpli ol 20-jaraĝa 0
・(7) partopreno de handikapito 2,500
・(8) morala partopreno 2,500
・(9) H memorfoto 300
・(10) bankedo 3,000
・(11) lunĉo en dimanĉo 1,000

La vojo al la kongresejo "La Halo de La Univ. Oosaka" (Oosaka Daigaku-Kaikan)

(1) Per trajno de Hankyu, veturu de Umeda al Ishibashi sur la Linio Takarazuka. Necesas ĉirkaŭ 15 minutoj de Umeda.
(2) Elvagoniĝu ĉe Ishibashi kaj venu laŭ la mapo. Necesas ĉirkaŭ 15 minutoj piede.

 

Kontakto

Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj,
Sone-higasi 1-11-46-204, Toyonaka-si, Oosaka, JP-561-0802 Japanio