La 68a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo

Dato: 2020.11.14(sabato)-15(dimanĉo)
Loko: Takatsuki Gendai Gekijo
(Takatsuki-shi Nomi-cho 2-33)
Organizas:
 Esperanso-Societo en Takatuki
 Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj

Kongresa temo: Tamen ni esperantistas

al la japana paĝo

Pri la kongresa temo

Nuntempe poŝtelefona tekniko rapide evoluas kaj oni ekhavas kapablon komuniki kun malsamaj lingvanoj per ĝia tradukilo. Ni foje aŭdas, ke jam neceseco de Esperanto finiĝis.
Tamen ni volas komuniki laŭeble en tia okazo kun malsamaj lingvanoj per nia kara lingvo Esperanto. Kun tia sento la temo estas ecidita.

Programo

la 14a de novembro

9:30 ~ akceptado
9:50 ~ 12:00 antaŭkongresa ekskurso
10:30 ~ 11:30 laŭtemaj apartaj kunvenoj
12:00 ~ 13:00 tagmanĝo kaj ripozo (nearanĝita)
13:00 ~ 14:45 laŭtemaj apartaj kunvenoj
15:00 ~ 16:30 inaŭguro
16:30 ~ 17:30 gaja vespero
18:00 ~ 20:00 bankedo

La 15a de novembro

9:00 ~ akceptado
9:30 ~ 11:30 laŭtemaj apartaj kunvenoj
11:40 ~ 12:00 komuna fotiĝo
12:00 ~ 13:00 tagmanĝo kaj ripozo
13:00 ~ 16:00 publika programero

  • japanlingva prelego de s-ro Mabuchi Haruhiko
    pri Takasaki Tatsunosuke

  • solkanto de s-ino Noda Junko

16:30 ~ fermo

Antaŭkongresa ekskurso

La aligintoj vizitos la muzeon de antikvtempa historio Imashirozuka. Ĝi montras diversajn antikvtempajn objektojn kaj apud la muzeo troviĝas tumulo konstruita en antaŭa periodo de la 6a jarcento. Iuj arkeologoj opinias, ke ĝi estis vera tumulo de la 26a Tennoo Keitai. La vizitantoj povas promeni sur kaj ĉirkaŭ la tumulo.
La aliĝintoj kolektiĝu je la 9a kaj 30 antaŭ la kongresejo. Ni iros per veturilo, ĉar ĝi trovigas en iom distanca loko.

Kongresa memoraĵo

libro ”La Pordego” originala titolo ”Mon”『門』verkita de Nacume Sooseki,
esperantigita de Doi Ĉieko

Kotizo kaj aliaj presoj

① aliĝo ĝis la fino de marto 3,500 enoj
aliĝo ĝis la fino de septembro 4,000 enoj
③ aliĝo post la 1a de oktobro 4,500 enoj
④ novulo malpli ol 1 jaro 2,000 enoj
⑤ junulo malpli ol 35-jara 1,000 enoj
⑥ junulo malpli ol 20-jara 0 enoj
(sen kongresa memoraĵo)
⑦ handikapulo 2,500 enoj
⑧ morala aliĝo 2,500 enoj
⑨ komuna foto 500 enoj
⑩ lunĉo en la 14a de junio 1,000 enoj
⑪ bankedo 3,000 enoj
(ne inkludas trinkaĵon)
⑫ antaŭkongresa ekskurso neta kosto

Limdato : bankedo, lunĉo kaj ekskurso estu anontitaj ĝis la fino de septembro

Kiel atingi la kongresejon

La kongreso okazos en Takatsuki Gendai Gekijo, kiun oni povas alveni piede de la stacio Takatsuki-shi de Hankyu-Linio kaj la stacio de Takatsuki-JR-Linio; nome. 7 minutojn piede de Hankyu kaj 15 minutojn piede de JR. Bonvolu demandi ĉe la elirejo de la stacio.

Reprezentanto de LKK

Nomo : Ukita Masaharu
Retadreso : kek68a@gmail.com